cba比分网: 393技术比分网

舞曲名稱:來生不再遇見你(雨露)我會徹底徹底把你忘記
舞曲編號:154260
舞曲類型:慢四
舞曲時長:10分19秒
喜歡這首交誼舞曲 請把網址發給您QQ上的三個好友!
來生不再遇見你
詞曲:陳永強
編曲:姜山
后期:五毒天書
男版演唱:陳永強
女版演唱:雨露
和聲:曉曉

窗外的雨 下的淅淅 瀝瀝
仿佛看見 那個曾經 的你
我以為早已 把你 忘記
為何今天 又會把你 想起

秋天的風 吹的落葉 滿地
依稀記起 那個負心 的你
我以為心里只會 恨你
為何今夜 你又來我 夢里

我是真的不愿 把你 想起
只怪當初 愛的太不 容易
美麗的諾言 還回蕩在耳際
你卻無情 把我 丟在風里

我是真的好想 把你 忘記
不再怨你 也不會再恨 你
往事都隨風 一切都已 遠去
我會徹底 徹底把你 忘記
只愿來生 不 再 遇見你
    頂一下    ()
請記錄154260此舞曲編號,以方便您刻錄或下載!
Copyright 2005-2015 393技术比分网 All Rights Reserved 交誼舞中國
{ganrao}